Görme Engelliler

OKUL SÜTÜ MODÜLÜ

Milli Eğitim Bakanlığının ilkokul öğrencilerinin dengeli beslenme suretiyle gelişme oranlarının arttırılması ve mevsimel süt arzı fazlalığının değerlendirilerek üretimde istirarın sağlanması için uzun ömürlü kutu sütü dağıtılmıya başlanıyor.

 

      Okul Sütü  Programı Uygulama Esasları Hakkında 10.10.2012 Tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3741 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile okullara dağıtılacak sütlerin dağtımı ile ilgili olarak hazırlanan Okul Sütü Modülü okulumuz çok amaçlı salonunda e-konferans sistemi ile ilçemiz okul sütü komisyon üyelerine tanıtılmıştır.

    o1